کمترین: 
3943.3
بیشترین: 
3943.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 11 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 11 شهریور 1396 , 3943.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":3943.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398