کمترین: 
3324.6
بیشترین: 
3324.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 11 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 11 شهریور 1396 , 3324.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 09:10","price":3324.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398