کمترین: 
1.74
بیشترین: 
1.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 11 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 11 شهریور 1396 , 1.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 01:08","price":1.75},{"date":"1396/06/11 01:32","price":1.74},{"date":"1396/06/11 02:08","price":1.75}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398