کمترین: 
513.25
بیشترین: 
514
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 11 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 514 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 00:08","price":513.88},{"date":"1396/06/11 00:32","price":513.25},{"date":"1396/06/11 01:08","price":514}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398