کمترین: 
1325.3
بیشترین: 
1326.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 11 شهریور 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 11 شهریور 1396 , 1325.40 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 00:05","price":1325.40},{"date":"1396/06/11 00:15","price":1325.30},{"date":"1396/06/11 00:20","price":1325.90},{"date":"1396/06/11 00:30","price":1325.80},{"date":"1396/06/11 00:35","price":1326.10},{"date":"1396/06/11 00:40","price":1326.20},{"date":"1396/06/11 00:45","price":1326.30},{"date":"1396/06/11 00:50","price":1325.70},{"date":"1396/06/11 01:00","price":1326.00},{"date":"1396/06/11 01:05","price":1326.10},{"date":"1396/06/11 01:10","price":1325.80},{"date":"1396/06/11 01:20","price":1325.30},{"date":"1396/06/11 01:30","price":1325.40},{"date":"1396/06/11 01:35","price":1325.50},{"date":"1396/06/11 01:40","price":1325.40}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398