کمترین: 
1207000
بیشترین: 
1207000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 9 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 1207000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 12:36","price":1207000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398