کمترین: 
378000
بیشترین: 
379000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 9 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 378000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 12:06","price":379000},{"date":"1396/06/09 13:24","price":378000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398