کمترین: 
648000
بیشترین: 
651000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 9 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 648000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 11:36","price":651000},{"date":"1396/06/09 12:30","price":649000},{"date":"1396/06/09 13:24","price":648000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398