کمترین: 
486
بیشترین: 
488
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 9 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 شهریور 1396 , 486 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 11:00","price":488},{"date":"1396/06/09 11:10","price":487},{"date":"1396/06/09 11:40","price":486},{"date":"1396/06/09 11:50","price":487},{"date":"1396/06/09 12:00","price":486},{"date":"1396/06/09 12:50","price":487},{"date":"1396/06/09 13:00","price":486},{"date":"1396/06/09 13:20","price":487},{"date":"1396/06/09 13:40","price":486},{"date":"1396/06/09 14:00","price":487},{"date":"1396/06/09 14:10","price":486},{"date":"1396/06/09 15:20","price":487},{"date":"1396/06/09 15:30","price":486},{"date":"1396/06/09 17:00","price":487},{"date":"1396/06/09 17:10","price":486}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398