کمترین: 
4076
بیشترین: 
4084
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 4077 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 11:00","price":4084},{"date":"1396/06/09 11:10","price":4082},{"date":"1396/06/09 11:30","price":4083},{"date":"1396/06/09 11:40","price":4079},{"date":"1396/06/09 11:50","price":4081},{"date":"1396/06/09 12:00","price":4079},{"date":"1396/06/09 12:30","price":4077},{"date":"1396/06/09 12:50","price":4079},{"date":"1396/06/09 13:00","price":4077},{"date":"1396/06/09 13:20","price":4076},{"date":"1396/06/09 13:40","price":4077},{"date":"1396/06/09 14:00","price":4076},{"date":"1396/06/09 14:10","price":4077},{"date":"1396/06/09 15:20","price":4076},{"date":"1396/06/09 15:30","price":4077},{"date":"1396/06/09 17:00","price":4076},{"date":"1396/06/09 17:10","price":4077}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398