کمترین: 
1061
بیشترین: 
1062
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 9 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 1061 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 10:40","price":1061},{"date":"1396/06/09 11:40","price":1062},{"date":"1396/06/09 12:30","price":1061},{"date":"1396/06/09 12:50","price":1062},{"date":"1396/06/09 13:00","price":1061}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398