کمترین: 
942
بیشترین: 
947
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 9 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 946 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 10:20","price":942},{"date":"1396/06/09 10:30","price":944},{"date":"1396/06/09 10:40","price":942},{"date":"1396/06/09 11:00","price":944},{"date":"1396/06/09 11:30","price":942},{"date":"1396/06/09 11:40","price":944},{"date":"1396/06/09 12:00","price":947},{"date":"1396/06/09 13:00","price":946}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398