کمترین: 
495
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 9 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 10:20","price":496},{"date":"1396/06/09 10:30","price":497},{"date":"1396/06/09 10:40","price":496},{"date":"1396/06/09 11:00","price":497},{"date":"1396/06/09 11:20","price":496},{"date":"1396/06/09 11:40","price":495},{"date":"1396/06/09 11:50","price":496},{"date":"1396/06/09 12:00","price":495},{"date":"1396/06/09 12:50","price":496},{"date":"1396/06/09 13:00","price":495}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398