کمترین: 
3182
بیشترین: 
3193
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 9 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 شهریور 1396 , 3182 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 10:20","price":3193},{"date":"1396/06/09 10:30","price":3192},{"date":"1396/06/09 10:40","price":3189},{"date":"1396/06/09 10:50","price":3188},{"date":"1396/06/09 11:00","price":3189},{"date":"1396/06/09 11:10","price":3188},{"date":"1396/06/09 11:40","price":3184},{"date":"1396/06/09 11:50","price":3183},{"date":"1396/06/09 12:00","price":3182},{"date":"1396/06/09 13:20","price":3183},{"date":"1396/06/09 13:40","price":3182},{"date":"1396/06/09 14:00","price":3183},{"date":"1396/06/09 14:10","price":3182},{"date":"1396/06/09 15:20","price":3183},{"date":"1396/06/09 15:30","price":3182},{"date":"1396/06/09 17:00","price":3183},{"date":"1396/06/09 17:10","price":3182}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398