کمترین: 
618
بیشترین: 
623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 9 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 9 شهریور 1396 , 620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 10:20","price":620},{"date":"1396/06/09 10:30","price":623},{"date":"1396/06/09 10:40","price":620},{"date":"1396/06/09 11:00","price":621},{"date":"1396/06/09 11:10","price":623},{"date":"1396/06/09 11:30","price":620},{"date":"1396/06/09 11:40","price":623},{"date":"1396/06/09 11:50","price":621},{"date":"1396/06/09 12:00","price":622},{"date":"1396/06/09 12:50","price":618},{"date":"1396/06/09 13:00","price":621},{"date":"1396/06/09 13:20","price":620}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398