کمترین: 
3080
بیشترین: 
3089
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 9 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 9 شهریور 1396 , 3080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 10:10","price":3087},{"date":"1396/06/09 10:20","price":3089},{"date":"1396/06/09 10:30","price":3087},{"date":"1396/06/09 11:00","price":3085},{"date":"1396/06/09 11:30","price":3087},{"date":"1396/06/09 11:40","price":3082},{"date":"1396/06/09 12:10","price":3081},{"date":"1396/06/09 12:30","price":3080},{"date":"1396/06/09 12:50","price":3081},{"date":"1396/06/09 13:00","price":3080},{"date":"1396/06/09 13:20","price":3081},{"date":"1396/06/09 13:40","price":3080},{"date":"1396/06/09 14:00","price":3081},{"date":"1396/06/09 14:10","price":3080},{"date":"1396/06/09 15:20","price":3081},{"date":"1396/06/09 15:30","price":3080},{"date":"1396/06/09 17:00","price":3081},{"date":"1396/06/09 17:10","price":3080}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398