کمترین: 
3873
بیشترین: 
3874
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 9 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 9 شهریور 1396 , 3874 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 10:10","price":3873},{"date":"1396/06/09 11:20","price":3874},{"date":"1396/06/09 12:10","price":3873},{"date":"1396/06/09 13:10","price":3874}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398