کمترین: 
694.4
بیشترین: 
694.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 9 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 9 شهریور 1396 , 694.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":694.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398