کمترین: 
1953.1
بیشترین: 
1953.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 9 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 شهریور 1396 , 1953.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":1953.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398