کمترین: 
56.8
بیشترین: 
56.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 9 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 56.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":56.8}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398