کمترین: 
9996.9
بیشترین: 
9996.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 9 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 9 شهریور 1396 , 9996.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":9996.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399