کمترین: 
424.4
بیشترین: 
424.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 9 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 424.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":424.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398