کمترین: 
2445.4
بیشترین: 
2445.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 شهریور 1396 , 2445.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":2445.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398