کمترین: 
3156.1
بیشترین: 
3156.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 9 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 9 شهریور 1396 , 3156.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":3156.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398