کمترین: 
284.4
بیشترین: 
284.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 9 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 284.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":284.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398