کمترین: 
8623.3
بیشترین: 
8623.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 9 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 شهریور 1396 , 8623.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":8623.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398