کمترین: 
905.3
بیشترین: 
905.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 9 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 9 شهریور 1396 , 905.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":905.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398