کمترین: 
885.6
بیشترین: 
885.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 9 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 شهریور 1396 , 885.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":885.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399