کمترین: 
10996.2
بیشترین: 
10996.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 9 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 10996.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":10996.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399