کمترین: 
425.4
بیشترین: 
425.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 9 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 425.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":425.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399