کمترین: 
530.3
بیشترین: 
530.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 9 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 530.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":530.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398