کمترین: 
48.6
بیشترین: 
48.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 9 شهریور 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 48.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":48.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398