کمترین: 
3445.1
بیشترین: 
3445.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 3445.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":3445.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398