کمترین: 
3004.6
بیشترین: 
3004.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 9 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 شهریور 1396 , 3004.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":3004.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398