کمترین: 
503.5
بیشترین: 
503.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 9 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 9 شهریور 1396 , 503.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":503.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398