کمترین: 
960.9
بیشترین: 
960.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 9 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 960.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":960.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398