کمترین: 
903.9
بیشترین: 
903.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 9 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 903.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":903.9}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398