کمترین: 
4287.7
بیشترین: 
4287.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 9 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 9 شهریور 1396 , 4287.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":4287.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398