کمترین: 
3320.8
بیشترین: 
3320.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 9 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 9 شهریور 1396 , 3320.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 09:10","price":3320.8}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398