کمترین: 
486.88
بیشترین: 
511.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 9 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 شهریور 1396 , 510.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/09 00:08","price":487.25},{"date":"1396/06/09 00:32","price":486.88},{"date":"1396/06/09 01:00","price":487},{"date":"1396/06/09 01:32","price":488},{"date":"1396/06/09 02:08","price":488.13},{"date":"1396/06/09 05:08","price":489.75},{"date":"1396/06/09 05:32","price":490.88},{"date":"1396/06/09 06:08","price":491.25},{"date":"1396/06/09 06:32","price":490.13},{"date":"1396/06/09 07:08","price":491},{"date":"1396/06/09 07:32","price":490.63},{"date":"1396/06/09 08:08","price":490.75},{"date":"1396/06/09 08:32","price":491},{"date":"1396/06/09 09:08","price":491.25},{"date":"1396/06/09 09:32","price":490.38},{"date":"1396/06/09 10:00","price":490.25},{"date":"1396/06/09 10:32","price":490.13},{"date":"1396/06/09 11:32","price":490.63},{"date":"1396/06/09 12:08","price":489.63},{"date":"1396/06/09 13:08","price":489.13},{"date":"1396/06/09 13:32","price":489.25},{"date":"1396/06/09 14:08","price":489.88},{"date":"1396/06/09 14:32","price":490.13},{"date":"1396/06/09 15:08","price":491.63},{"date":"1396/06/09 15:32","price":490.13},{"date":"1396/06/09 16:08","price":490.88},{"date":"1396/06/09 16:32","price":490.63},{"date":"1396/06/09 17:08","price":491.25},{"date":"1396/06/09 17:32","price":492.13},{"date":"1396/06/09 18:08","price":493.5},{"date":"1396/06/09 18:32","price":494.88},{"date":"1396/06/09 19:08","price":500.63},{"date":"1396/06/09 19:32","price":503.38},{"date":"1396/06/09 20:08","price":504.63},{"date":"1396/06/09 20:32","price":507.13},{"date":"1396/06/09 21:08","price":507.63},{"date":"1396/06/09 21:32","price":508.5},{"date":"1396/06/09 22:32","price":509},{"date":"1396/06/09 23:08","price":511.25},{"date":"1396/06/09 23:32","price":510.38}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398