کمترین: 
1224000
بیشترین: 
1224000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 8 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 1224000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 15:54","price":1224000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398