کمترین: 
2348
بیشترین: 
2348
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 8 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 شهریور 1396 , 2348 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 14:00","price":2348}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398