کمترین: 
652000
بیشترین: 
652000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 8 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 652000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 11:24","price":652000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398