کمترین: 
1207000
بیشترین: 
1210000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 8 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 1209000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 11:24","price":1210000},{"date":"1396/06/08 12:18","price":1209000},{"date":"1396/06/08 14:12","price":1207000},{"date":"1396/06/08 16:12","price":1209000}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398