کمترین: 
2900
بیشترین: 
2900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 شهریور 1396 , 2900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 10:20","price":2900}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398