کمترین: 
12800
بیشترین: 
12800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 8 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 12800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 10:20","price":12800}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398