کمترین: 
1060
بیشترین: 
1062
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 8 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 8 شهریور 1396 , 1062 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 10:20","price":1061},{"date":"1396/06/08 11:50","price":1062},{"date":"1396/06/08 12:00","price":1061},{"date":"1396/06/08 13:40","price":1060},{"date":"1396/06/08 14:00","price":1061},{"date":"1396/06/08 14:46","price":1062}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398