کمترین: 
3865
بیشترین: 
3872
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 8 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 8 شهریور 1396 , 3872 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 10:10","price":3865},{"date":"1396/06/08 10:20","price":3866},{"date":"1396/06/08 10:50","price":3867},{"date":"1396/06/08 11:30","price":3868},{"date":"1396/06/08 11:50","price":3869},{"date":"1396/06/08 12:00","price":3871},{"date":"1396/06/08 13:10","price":3869},{"date":"1396/06/08 13:30","price":3871},{"date":"1396/06/08 14:00","price":3872}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398