کمترین: 
693.2
بیشترین: 
693.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 8 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 8 شهریور 1396 , 693.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":693.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398