کمترین: 
1951.2
بیشترین: 
1951.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 8 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 شهریور 1396 , 1951.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/08 09:10","price":1951.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398